societatea comercială  GLIX DECO RO s.r.l.

cu sediul în Str. Dr. Martin Luther 26, 315500 Nadlac, România

numărul de identificare: 39588128

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online pe pagina web www.glix.ro

1.Dispoziţii introductive

1.1 Aceşti termeni şi condiţii (denumiți în continuare ”termeni şi condiţii”) a societăţi comerciale GLIX DECO RO s.r.l. cu sediul în Nadlac, Str. Dr. Martin Luther 26, 315500 , numărul de identificare: 39588128, (denumit în continuare”vânzătorul”)  drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, înfiinţate în acord sau bazat pe un  contract de cumpărare (denumit în continuare"contractul de cumpărare") încheiate între vânzător şi o persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului online a vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe pagina web, la adresa www.glix.ro (denumit în continuare ”pagina web”), şi aceasta prin intermediul interfeţei pagini web (denumite în continuare “interfaţa online a magazinului”).

1.2 Termenii şi condiţiile nu se aplică în cazurile în care persoana, care intenţionează să cumpere bunuri de la vânzător, este persoană juridică sau o persoană, care acţionează la cumpărarea bunurilor în cadrul activităţii sale comerciale sau în cadrul  profesiei sale independente.

1.3 Dispoziţii contrare termenilor şi condiţiilor se pot negocia în contractul de cumpărare. Aranjamentele contrare din contractul de cumpărare au prioritate faţă de dispoziţiile termenilor şi condiţiilor.

1.4  Dispoziţiile  termenilor  şi  condiţiilor fac  parte  din  contractul  de  cumpărare.  Contractul de  cumpărare, termenii  şi  condiţiile sunt  redactate  în limba română.  Contractul  de   cumpărare  poate fi  încheiat în limba română.

1.5 Vânzătorul poate să  modifice sau să adauge la versiunea termenilor şi condiţiilor. Prin această dispoziţiie nu sunt afectate drepturile şi obligaţiile înfiinţate pe parcursul versiunii anterioare a termenilor şi condiţiilor.

 

2. Contul de utilizator

2.1 Bazat  pe  înregistrarea  cumpărătorului  făcută  pe pagina  web,  cumpărătorul poate  să-şi  acceseze interfaţa de utilizator. Prin interfaţa de utilizator cumpărătorul poate să comande bunuri (denumit în continuare “ cont de utilizator”). În cazul în care interfaţa  magazinului online permite, poate cumpărătorul să comande bunuri fără înregistrare direct prin interfaţa magazinului online.

2.2 La înregistrare pe pagina web şi la comandarea bunurilor cumpărătorul este obligat să introducă corect toate datele. Cumpărătorul are obligația de a actualiza datele prezentate în contul de utilizator la orice modificare. Datele introduse de cumpărător  în contul de utilizator şi la comandarea bunurilor sunt considerate de vânzător corecte.

2.3 Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele utilizatorului  şi a parolei. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4  Cumpărătorul nu poate  să dea contul său de utilizator în folosinţă la o a treia persoană.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, şi aceasta în special, în cazul în care cumpărătorul nu îşi mai foloseşte contul de utilizator, sau dacă cumpărătorul şi-a încălcat obligaţiile din contractul de cumpărare (inclusiv termenii şi condiţiile).

2.6  Cumpărătorul trebuie să ia la cunoştinţă faptul, că contul de utilizator nu trebuie să fie disponibil continuu, în special atunci când necesită întreţineri ale echipamentelor hardware şi software ale vânzătorului,  respectiv  întreţinerea hardware-ului şi a software-ului  terței părți.

 

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1  Prezentarea bunurilor, situată în interfaţa magazinului online este cu caracter informativ şi vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de cumpărare la aceste bunuri. Secţiunea § 1732  alin.2  din codul civil (republica Cehă) nu se aplică.

3.2  Interfaţa magazinului online conţine informaţii despre bunuri,  inclusiv preţurile individuale ale bunurilor. Preţurile bunurilor sunt afişate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Preţurile bunurilor sunt valabile atâta timp, cât sunt afişate în interfaţa magazinului online. Prin această dispoziţie nu este limitată posibilitatea vânzătorului să încheie un contract de cumpărare pentru condiţiile negociate individual.

3.3 Interfaţa magazinului online conţine informaţii cu privire la costurile legate de ambalarea şi livrarea bunurilor. Informaţiile cu privire la ambalarea şi la livrarea bunurilor, găsite în interfaţa magazinului online se aplică numai în cazurile în care bunurile sunt livrate doar pe teritoriul României.

3.4 Pentru cumpărarea bunurilor cumpărătorul va completa formularul de comandă aflat în interfaţa magazinului online. Formularul de comandă conţine informaţii despre:

·         3.4.1 cumpărarea bunurilor (produsele dorite “ le pune” cumpărătorul în coşul de cumpărături al  magazinului online),

·         3.4.2  metoda de plată a produselor comandate, informaţii despre metoda de livrare a produselor comandate şi

·         3.4.3 informaţii despre costurile de livrare (denumite împreună doar ca ”comandă”).

3.5  Înainte de a trimite comanda către vânzător cumpărătorului îi este permis să îşi verifice şi să îşi corecteze datele, pe care le-a introdus în formularul de comandă, şi aceasta îi oferă  cumpărătorului posibilitatea de a detecta şi de a corecta greşelile care au apărut la introducerea datelor în formularul de comandă. Comanda o trimite cumpărătorul către vânzător prin apăsarea butonului „ ’’. Datele introduse în formularul de comandă sunt considerate  de către vânzător corecte.

3.6 Trimiterea unei comenzi este considerată a fi un astfel de act de către cumpărător care identifică, fără îndoială, bunurile comandate, preţul de achiziţie, persoana cumpărătorului, plata preţului de achiziţie, iar pentru părţile contractuale este o propunere obligatorie a contractului de cumpărare. Condiţia valabilităţii comenzii este completarea tuturor datelor solicitate în formularul de comandă, familiarizarea cu termenii şi condiţiile pe pagina web şi confirmarea cumpărătorului că a luat la cunoştinţă aceşti  termeni şi condiţii.

3.7  Vânzătorul imediat după primirea comenzii confirmă cumpărătorului această chitanţă prin  e-mail, la adresa de e-mail completată de cumpărător în contul de utilizator sau în formularul de comandă (denumită în continuare “adresa de e-mail a cumpărătorului”).

3.8 Vânzătorul este întotdeauna îndreptăţit, în funcţie de caracterul comenzii (cantitatea produselor, preţul de achiziţie, costurile estimative de transport) să ceară cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.9 Propunerea contractului de cumpărare sub forma unei comenzi este valabilă cincisprezece zile.

3.10 Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător începe în momentul confirmării comenzii (acceptării), care este trimisă cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.11 În cazul în care niciuna dintre cerințele specificate în comandă nu poate fi satisfăcută de vânzător, acesta va trimite cumpărătorului la adresa electronică a cumpărătorului o ofertă modificată care să indice posibilele variante ale comenzii și să solicite opinia cumpărătorului.

3.12 Oferta modificată este considerată o nouă propunere la contractul de cumpărare, contractul de cumpărare este încheiat în cazul în care cumpărătorul acceptă oferta prin intermediul e-mailului.

3.13 Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului de cumpărare. Costurile create cumpărătorului atunci când utilizează mijloacele de comunicare la distanţă pentru  încheierea contractului de cumpărare (costurile de  conectare la internet, costurile la apelurile telefonice) sunt suportate de el, aceste costuri nu diferă de tarifele de bază.

 

4.Prețul produselor și termenii de plată

4.1 Preţul produselor şi orice costuri asociate  livrării bunurilor conform contractului de cumpărare, cumpărătorul le poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:

•  4.1.1 în numerar în locul stabilit de cumpărător în comandă;

•  4.1.2 prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. 1682566001, înregistrat la Unicredit Bank (denumit în continuare "contul vânzătorului");

•  4.1.3  prin intermediul sistemului de plăți (cashless);

•  4.1.4 prin cardul de plată (cashless);

4.2 Împreună cu preţul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului şi costurile asociate ambalării şi livrării bunurilor la suma stabilită. Dacă nu se specifică altfel, se înţelege preţul de achiziţie şi costurile asociate livrării bunurilor.

4.3 Vânzătorul nu solicită de la cumpărător depozite sau alte plăţi similare. Prin aceasta nu este afectat articolul 4.6 din acești termeni şi condiţii, cu privire la plata prețului achiziţiei în avans.

 

4.4 În cazul plăţii în numerar sau a plăţii în numerar la livrare preţul achiziţiei se va plăti la primirea bunurilor. În cazul plăţii fără numerar preţul achiziţiei poate fi plătit până în...zile de la  încheierea contractului de cumpărare.

4.5 În cazul plăţii prin transfer bancar, cumpărătorul are obligația de a menționa simbolul variabil la efectuarea plății de achiziţie al bunurilor. În cazul plăţii prin transfer bancar,  plata preţului de achiziţie a bunurilor cumpărătorului este îndeplinită atunci când suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, mai ales,  dacă nu primeşte o confirmare suplimentară a comenzii din partea cumpărătorului (articolul 3.6), să solicite preţul întreg al achiziţiei înainte de trimiterea comenzii către cumpărător. Dispoziția § articolului 2119 alineatul 1 din codul civil nu se aplică.

4.7  Reducerile de la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8 Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură. Document fiscal - factura va fi atașată expediției la bunurile comandate.

 

5. Retragerea de la contractul de cumpărare

5.1 Cumpărătorul ia la cunoştinţă, că în conformitate cu dispoziţia § 1837 din codul civil, nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de cumpărare:

·         5.1.1 livrarea de bunuri care a fost modificată în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau persoanei sale

5.2  În cazul în care nu este vorba despre cazul menţionat la articolul 5 alineatul 1 sau alt caz, când nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile dipozitiei § 1829 alin.1 din codul civil,  până în a patrusprezecea zi (14) de la primirea bunurilor, aceasta în cazul,  în care obiectul contractului de cumpărare, sunt mai multe tipuri de bunuri sau livrarea pe mai multe părţi, această perioadă începe de la data ultimei livrări a bunurilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziţia anterioară.

5.3 Retragerea de la contractul de cumpărare sau altele,  cumpărătorul poate să le trimită la adresa biroului sau la sediul vânzătorului. În cazul acesta trebuie anunţat prin e-mail sau telefon.

În cazul retragerii de la contractul de cumpărare intră în vigoare art. 11 din  acești termeni şi condiţii.

5.4 În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform alin. 5.2 din acești termeni şi condiţii contractul de cumpărare se anulează de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de 14 (patrusprezece) zile de la retragerea din contractul de cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor către vânzător,  chiar şi în cazul în care bunurile nu pot fi returnate prin poștă.

5.5 În cazul retragerii din contract conform alin. 5.2 din acești termeni şi condiţii vânzătorul va restituie suma de bani primită de la cumpărător, în termen de patrusptezece zile de la retragerea din contractul de cumpărare a cumpărătorului, în acelaşi mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, îndreptăţit să restituie achiziţiile furnizate de cumpărător la restituirea bunurilor cumpărătorului sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu aceasta şi nu implică costuri suplimentare pentru cumpărător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare vânzătorul nu este obligat să returneze sumele primite cumpărătorului mai, repede ca acesta să-i restituie bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului.

5.6  Vânzătorul are dreptul de despăgubire a daunelor produse asupra bunurilor de cumpărător, în cazul în care intervine asemenea situație. În acest caz vânzătorul are dreptul de compensare din rambursarea preţului de cumpărare.

5.7 Până la preluarea bunurilor de către cumpărător,  vânzătorul are dreptul să se retragă oricând din contractul de cumpărare. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna preţul de cumpărare cumpărătorului, fără întârzieri nejustificate, fără taxă, în contul specificat de cumpărător.

5.8  . Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou își va pierde valabilitatea iar cumpărătorul este obligat să returneze cadoul primit împreună cu bunurile achiziționate.

 

6. Transportul şi livrarea comenzilor

6.1  În cazul în care modalitatea de transport este stabilită la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul şi orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2 În cazul în care vânzătorul conform contractului de cumpărare este obligat să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în formularul de comandă, cumpărătorul este obligat să preia comanda la livrare.

6.3 În cazul în care cumpărătorul trebuie să livreze bunurile în mod repetat sau în alt mod, decât cel specificat în formularul de comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor, respectiv costurile asociate cu altă metodă de livrare.

6.4 La primirea comenzii de la curier, cumpărătorul este obligat să verifice starea ambalajului comenzii şi în cazul unor defecte, să notifice curierul fără întârziere. În cazul găsirii unei defecţiuni a ambalajului care indică pătrunderea în comandă, cumpărătorul nu este obligat să preia comanda de la curier.

 

7. Drepturile pentru comenzile cu defecte

7.1 Drepturile şi obligaţiile contractorilor în ceea ce priveşte comenzile cu defecte  sunt reglementate de reglementările generale numite regulament (în special dispoziţiile § 1914-1925, § 2099-2117 şi § 2161-2144 din codul civil).

7.2  Vânzătorul este răspunzător faţă de cumpărător, ca mărfurile să nu fie defecte la preluare. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului, că în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

·         7.2.1 bunurile au caracteristicile, pe care părţile le-au negociat, iar în lipsa unui acord, pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris, sau la care cumpărătorul se aştepta cu privire la natura mafurilor, în baza descrieri promovate

·         7.2.2  produsele corespund scopului, întrebuinţării pe care vânzătorul îl indică  sau la care produsele de acest tip sunt utilizate în mod obişnuit

·         7.2.3 produsele corespund calităţii, şablonului convenit sau originalului, în cazul în care calitatea şi designul au fost determinate în conformitate cu şablonul convenit sau originalul

·         7.2.4 produsele sunt în cantitatea, măsura  şi greutatea corespunzătoare

·         7.2.5 produsele respectă cerinţele legale

7.3 Dispoziţiile prevăzute la alin. 7.2 din acești termeni şi condiţii, nu se aplică produselor vândute mai ieftin, din cauza defectelor , pentru care a fost stabilit un preţ mai mic, pentru  uzura periodică a produselor cauzată de întrebuinţarea normală, în cazul produselor second-hand pentru  defecţiuni cauzate, de gradul măsurii de utilizare sau uzurii, pe care produsele le aveau la momentrul preluări comenzii de cumpărător sau care rezultă din natura produselor.

7.4 Dacă apar defecţiuni în primele 6 luni de la preluarea produsului, produsul este considerat defect de la preluare.

7.5  Drepturile pentru comenzi cu defecte le adresează cumpărătorul la sediul vânzătorului, unde primirea cererii pentru reclamaţie este posibilă, pentru sortimentul de produse vândute, chiar şi la sediu sau la locul de desfăşurare a activităţi. Momentul în care se ia în considerare reclamaţia este  momentul, când vânzătorul primeşte de la cumparător produsele reclamate.

7.6 Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor în legătură cu răspunderea vânzătorului pentru defecte, pot fi reglementate prin formularul de reclamaţie a vânzătorului.

 

8. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor

8.1 Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra produselor prin plata integrală a preţului de achiziţie.

8.2 Vânzătorul nu este obligat să adopte un cod de conduită în raport cu cumpărătorul în conformitate cu articolul 1826 alineatul 1.e) a codului civil.

8.3 Măsurile de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor, în afara instanţei, vânzătorul le asigură prin intermediul adresei de e-mail. Informaţiile despre modul de rezolvare a reclamaţiei cumpărătorului vânzătorul le trimite la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4 Vânzătorul este autorizat să vândă produse pe baza unei licenţe comerciale. Inspecţia comercială se face  în cadrul, măsurii de posibilitate, de biroul de acordare a licenţelor comerciale. Supravegherea datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Inspecţia comercială a Republici Cehe exercită într-o măsură limitată, printre altele, supravegherea aplicării Legi nr. 634/1992 Coll.,  privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5 Cumpărătorul îşi asumă riscul schimbării contextului  în conformitate cu secţiunea § 1765 alin. 2 din codul civil.

 

9.Protecţia datelor personale

9.1 Protecţia datelor personale a cumpărătorului, care este o persoană fizică, este asigurată de legea nr. 101/2000 coll., privind protecţia datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2 Cumpărătorul este de acord cu procesarea datelor personale: numele, prenumele, adresa, numărul de identidicare, numărul de identificare fiscală, adresa  de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare colectiv ca “date personale”).

9.3 Cumpărătorul este de acord cu procesarea datelor de către vânzător, în scopul realizării drepturilor şi obligaţiilor din contractul de cumpărare şi pentru menţinerea contului de utilizator. În cazul în care cumpărătorul nu alege altă opţiune, acesta este de acord cu prelucrarea datelor de către vânzător în scopul transmiterii informaţiilor şi pentru comunicarea cu cumpărătorul . Acordul privind prelucrarea datelor personale, prezentat în acest articol, nu este o condiţie care, în sine, ar face imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

9.4 Cumpărătorul ia la cunoştinţă, că este obligat ca datele personale introduse,  (la înregistrare, în contul său de utilizator, la completarea formularului de comandă oferit de  magazinul online) să fie corecte şi adevărate şi trebuie să anunţe fără întârzieri nejustificate pe vânzător la modificarea  acestora.

9.5 Cu prelucrarea datelor pesonale a cumpărătorului vânzătorul poate încredinţa o a treia persoană, ca procesator. Pe lângă persoanele care transportă comenzile , datele personale nu vor fi transmise de către vânzător la o a treia persoană fără consimţământul prealabil al cumpărătorului.

9.6 Datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate în format electronic într-o manieră automatizată sau într-o formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

9.7 Cumpărătorul confirmă faptul că datele personale furnizate sunt corecte şi că acesta a fost informat, că aceasta este o furnizare voluntară a datelor personale.

9.8 În cazul în care cumpărătorul consideră, că vânzătorul sau procesatorul(artic.9.5) datelor sale personale, procesează datele într-un mod, necoresponzător privind protecţia datelor personale,  care este împotriva legii,  dacă datele  sunt inexacte cu privire la scopul prelucrării acestora cumpărătorul, poate:

·         9.8.1 să ceară vânzătorului sau procesatorului explicaţii

·         9.8.2 să ceară ca vânzătorul sau procesatorul să corecteze starea rezultată.

9.9 Dacă cumpărătorul solicită informaţii despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informaţii. Vânzătorul are dreptul, pentru furnizarea informaţiilor în temeiul clauzei precedente, să solicite o rambursare care să nu depăşească costurile necesare furnizării informaţiilor.

 

10.Trimiterea mesajelor publicitare şi stocarea cookie-urilor

10.1 Cumpărătorul este de acord cu trimiterea informaţiilor referitoare la produse, servicii sau afacerea vânzătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului şi este, de asemenea, de acord cu trimiterea mesajelor publicitare de  vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.

10.2  Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe calculatorul său. În cazul în care cumpărarea de pe magazinul online este posibilă, şi obligaţiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare sunt îndeplinite fără ca cookie-urile să fie stocate pe calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate să-şi retragă consimţământul în conformitate cu propoziţia precedentă în orice moment.

 

11.Livrarea

11.1 Anunţurile referitoare la relaţia dintre vânzător şi cumpărător, în special în ceea ce priveşte retragerea din contractul de cumpărare, trebuie să fie livrate prin poştă sub forma unei scrisori recomandate, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în contractul de cumpărare.

Anunţurile,  sunt trimise la adresa de contact a celeilalte părţi, şi se consideră  livrate efectiv  în momentul livrării prin poştă, cu excepţia anunţului de retragere făcut de cumpărător, atunci când retragerea este efectivă, dacă anunţul  este trimis cumpărătorului după retragere.

11.2 Ca livrate se consideră şi anunţurile, respinse de destinatar la preluare, care nu au fost ridicate în timpul depozitării, sau returnate ca nelivrabile.

11.3 Părţile pot furniza corespondenţa reciproc prin adresa de e-mail, şi asta la adresa de e-mail din contul de utilizator a cumpărătorului sau introdusă de cumpărător în formularul de comandă, respectiv la adresa introdusă pe pagina online a vânzătorului.

 

12.Dispoziţii finale

12.1 Dacă o relaţie bazată pe un contract de cumpărare conţine elemente internaţionale (străine), atunci părţile sunt de acord ca relaţia să fie reglementată de legislaţia cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului conform reglementărilor legale generale obligatorii.

12.2 Dacă orice prevedere a termenilor şi condiţiilor este invalida sau ineficientă, sau se face aşa, dispoziţiile invalide vor fi înlocuite prin dispoziţii, al căror scop este cât se poate de apropiat faţă de dispoziţia invalida. Invaliditatea sau ineficienta unei dispoziţii nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziţii. Modificările şi completările contractului de cumpărare sau a termenilor şi condiţiilor necesită o formă scrisă.

12.3 Contractul de cumpărare, inclusiv acești termeni şi condiţiile sunt arhivate de vânzător în format electronic şi nu sunt accesibile.

 

Datele de contact: GLIX DECO RO s.r.l.

Str. Dr. Martin Luther 26

315500 Nadlac

Romania

Adresa de livrare: GLIX DECO s.r.o, Hudcova 102/11, 62100 Brno Czech republic

E-mail:  info@glix.ro

Numărul de telefon: +40 31 630 4267

 

Cum să cumpăraţi

Cumpărăturile în magazinul nostru online sunt simple, însă vă oferim un ghid simplificat cu privire la metoda de cumpărare:

1) ALEGEREA PRODUSELOR SE POATE FACE ÎN MAI MULTE MODURI :

1.      Prin fulltext-introduceţi numele produsului în caseta de căutare din colţul din stânga sus şi apăsaţi pe butonul cu lupa, produsul căutat va fi găsit utilizând căutarea-fulltext.

2.      În funcţie de tipul de produs- prin alegerea din meniul orizontal-autocolante pentru perete, fototapete, tapete, postere metalice, tablouri. Aceasta este situată pe bara de sus a site-ului nostru.

3.      Prin filtrare-după ce faceţi clic pe meniul superior de pe  orizontală, filtrul este în partea stângă. Aici puteţi filtra:

a) plasarea adecvată a produsului

b) tema produsului

c) culoarea produsului

d) mărimea produsului

e) materialul

f) preţul

g) colorarea

h) dimensiunea

i) orientarea

 

2) INFORMAŢII DETALIATE DESPRE PRODUSE

După ce daţi click pe poză sau pe denumirea produsului dorit ajungeţi la pagina produsului dorit, unde o să aflaţi informaţii detaliate despre produs – preţul, timpul de lirare (timpul de livrare este stabilit în zilele lucrătoare) , codul produsului, descrierea amănunţită, puteţi vizualiza fotografii detaliate etc.

 

3) PLASAREA PRODUSELOR ÎN COŞUL DE CUMPĂRĂTURI ŞI SCHIMBAREA NUMĂRULUI DE  BUCĂŢI

Dacă doriţi să cumpăraţi produsele alese , daţi click pe butonul “ Adaugă în coş “. După aceea veţi putea să continuaţi cumpărăturile, sau să treceţi la comandarea produselor din coş. În coşul de cumpărături va apărea, prezentarea generală a produsului pe care doriţi să îl cumpăraţi (denumirea produsului, cantitatea, preţul) şi formularul de comandă pe care trebuie să îl completaţi pentru finalizarea reuşita a comenzi.

 

4) ADĂUGAREA ALTUI PRODUS ÎN COŞUL DE CUMPĂRĂTURI

În cazul în care doriţi să mai adăugaţi un produs în coşul dumneavoastră, urmăriţi paşii de la punctul 3, atunci alegeţi produsul şi la detaliile produsului faceţi click pe “ Adaugă în coş” . Pe parcursul cumpărăturilor puteţi vizualiza oricând conţinutul coşului dumneavoastră de cumpărături folosind “Coş” (sus în partea dreapta a paginii). Produsele adăugate în coş nu înseamnă cumpărate, aceasta va avea loc după completarea şi trimiterea formularului de comandă.

 

5) ÎNLĂTURAREA PRODUSELOR DIN COŞUL DE CUMPĂRĂTURI

Dacă doriţi  să înlăturaţi un produs din coşul de cumpărături, este de ajuns să apăsaţi pictograma încrucişată a produsului respectiv şi produsul va fi înlăturat din coş.

 

6) TRIMITEREA COMENZII

Verificaţi cu atenţie dacă corespunde tipul, cantitatea şi preţul produsului dorit de dumneavoastră. Selectaţi metoda de livrare şi metoda de plată (numerar, transfer bancar). Completaţi cu grijă datele de contact – numele, prenumele, adresa , numărul de telefon şi e-mailul. Şi daţi click pe butonul “ Trimite comanda”. În cazul în care toate câmpurile sunt completate corect, comanda va fi trimisă.

 

7) CONFIRMAREA COMENZII

Confirmarea comenzii dumneavoastră cu recapitularea ei completă vă va fi trimisă la adresa de e-mail, pe care aţi introdus-o în formularul de comandă. Dacă găsiţi vreo neconcordanţă va rugăm să ne informaţi. Astfel vom putea corecta greşeala înainte de trimiterea comenzii.

 

Modalităţi de plata

1)NUMERAR

Este cea mai întrebuinţată metodă de plată. Plătiţi curierului suma indicată în comanda dumneavoastră în momentul livrării şi preluării comenzii.

 

2) TRANSFER BANCAR

Plata se poate face în avans prin transferul bancar  în contul nostru. După trimiterea formularului de comandă se vor afişa datele necesare transferului de bani – suma, numărul contului nostru, simbolul variabil. Aceste informaţii vă vor fi trimise la confirmarea comenzii, la adresa dumneavoastră de e-mail. După efectuarea plăţii, nouă ne sunt adăugaţi banii în cont în intervalul de 1-3 zile lucrătoare. Comanda o vom livra de îndată ce primim plata (dacă avem în stoc). La preluarea comenzii de la curier nu mai trebuie să plătiţi nimic.

 

3) PORTALUL DE PLATA PAYU

Cu PayU, puteţi plăti prin cardul de credit, bancă sau Google Pay.

Transport gratuit

Transport gratuit

Transport gratuit pentru peste 400 RON. Vom livra mărfurile prin intermediul următorilor transportatori: Coletaria, FAN Courier, Cargus sau DPD

Banii inapoi garantat

Banii inapoi garantat

Aveți dreptul de a anula și returna comanda în termen de 30 de zile și fără nicio justificare.

O gamă largă de produse

O gamă largă de produse

Există mai mult de 10.000 de produse din oferta noastră. Suntem producători de decorațiuni interioare și parteneri mândri ai brandurilor de renume mondial.